Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 8
Với chủ đề: “Hợp tác quốc phòng hướng tới Cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng”, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 81 tiếp tục thể hiện vai trò là cơ chế tham vấn và hợp tác quốc phòng, an ninh cấp cao nhất trong ASEAN. Tham gia Hội nghị, Việt Nam đã có đóng góp tích cực, khẳng định vị thế, vai trò của mình tại diễn đàn quốc phòng đa phương này.
Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị
Các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị ASEAN lần thứ 8