WEF ASEAN 2018: Cơ hội củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam
08:53 24/09/2020
Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về ý nghĩa và những cơ hội mà WEF ASEAN 2018 mang tới cho VN.

Thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của toàn cầu hóa, sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN đang tích cực hành động, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng cơ hội phát triển, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng đến xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và phát huy hơn nữa vai trò trung tâm trong các cơ chế khu vực.

Trên cương vị chủ nhà Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018
(WEF ASEAN 2018), Việt Nam có trọng trách cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới
(WEF) và các nước ASEAN tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng và hình
thành các ý tưởng, định hướng lớn về phát triển của các nước ASEAN trong Cách
 mạng công nghiệp 4.0 nhằm góp phần thực hiện thành công Tầm nhìn ASEAN
 2025 vì lợi ích và sự phát triển của cả khu vực và từng quốc gia, đóng góp
 cho sự thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Cùng các diễn đàn, hội nghị đa phương lớn khác tổ chức tại Việt Nam trong giai
 đoạn 2016-2020, việc đăng cai tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018 là một bước
 đi cụ thể thực hiện đường lối đối ngoại do Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra,
Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng tầm đối ngoại đa
phương: “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động
và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương”.

Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN


 ASEAN đang đứng trước những thời cơ to lớn để phát triển và thúc đẩy liên kết kinh
 tế nhờ toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và sức lan tỏa mạnh mẽ của Cách mạng công
 nghiệp 4.0, đặc biệt là công nghệ số, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn,…

Trước tình hình đó, Việt Nam đã chủ động cùng WEF và các nước ASEAN xác định
 chủ đề của Hội nghị WEF ASEAN 2018 là “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp
và Cách mạng công nghiệp 4.0”. Chủ đề này không những phù hợp với xu thế phát
triển của thế giới, mà còn gắn kết và bổ sung cho chủ đề chung của ASEAN 2018
là hướng tới Cộng đồng ASEAN “tự cường và sáng tạo”, đáp ứng sự quan tâm,
mong muốn và lợi ích chung của các nước ASEAN và khu vực.

WEF ASEAN 2018: Co hoi cung co va nang cao vi the cua Viet Nam hinh anh 1
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị WEF ASEAN hôm 9/9. Ảnh: VOV.

Trên tinh thần xây dựng, hợp tác cùng có lợi, Việt Nam cùng các nước ASEAN, khu vực
 và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu của WEF và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam
 tập trung thảo luận, đề xuất các ý tưởng, tầm nhìn, định hướng về sự phát triển và
hội nhập sâu rộng của các nước ASEAN trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ nhất, tìm kiếm và tạo động lực mới gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0, thúc
đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn thông qua đẩy mạnh cải cách, khơi dậy
tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân, tập trung phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao và các điều kiện cần thiết thích ứng với môi trường
công nghệ mới và đáp ứng yêu cầu của phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Thứ hai, đẩy mạnh liên kết, kết nối nội khối ASEAN và giữa ASEAN với khu vực,
thế giới thông qua tăng cường kết nối số, thương mại số, công nghệ tài chính (fintech),
kết nối chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng có chất lượng, đồng bộ, nông nghiệp công nghệ
 cao và những nội dung khác nhằm duy trì tăng trưởng năng động của các nền
 kinh tế ASEAN.

Thứ ba, củng cố, phát huy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực,
 nâng cao năng lực tự cường, thích ứng trước những biến động nhanh chóng của
thế giới và khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả hợp tác, hội
 nhập mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Có thể nói Hội nghị WEF ASEAN 2018 không chỉ thể hiện vai trò chủ động và
đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với ASEAN, mà còn khẳng định tầm
 nhìn chiến lược về đối ngoại và phát triển của Đảng và Nhà nước ta.

Đó cũng là tầm nhìn chiến lược về việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo
phát triển, hành động, phục vụ; đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm của
 phát triển; khuyến khích mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, sự năng động và sức
sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Củng cố và nâng cao hơn nữa vị thế của đất nước

 Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam quy tụ được nhiều nguyên thủ của các
 quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao của các nước đối tác và khoảng 1.000 đại diện
các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp ASEAN và quốc tế, cùng với khoảng
800 doanh nghiệp trong nước tham dự. Sự kiện này khẳng định vai trò, uy tín và
vị thế của Việt Nam trong ASEAN, khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao,
 tiếp nối sự thành công của Năm APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mê Công
mở rộng (GMS 6) tháng 3/2018; thể hiện sức hấp dẫn và niềm tin của cộng
đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế về triển vọng phát triển của Việt Nam;
đồng thời khẳng định thế và lực mới của Việt Nam sau hơn 30 năm Đổi mới; thể
hiện sự chủ động và “tầm vóc” của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, tham gia
kiến tạo và định hình kinh tế khu vực và toàn cầu.

Dưới sự dẫn dắt của Ngài Giáo sư, Chủ tịch sáng lập Klaus Schwab, Diễn đàn Kinh
 tế Thế giới (WEF) là nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng phát triển mới, sáng tạo
 mang tầm chiến lược toàn cầu. Là tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của khu vực
 và thế giới, Hội nghị WEF ASEAN 2018 là cơ hội thuận lợi để truyền tải đến các
doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng quốc tế thông điệp về chủ trương, chính sách,
quyết tâm đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta và
hình ảnh về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chính trị xã hội ổn định,
nền kinh tế Việt Nam năng động, cởi mở, đang phát triển nhanh, một đối tác
 tin cậy, chân thành, có trách nhiệm của khu vực và thế giới.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 cũng là dịp để chúng ta làm sâu sắc hơn quan hệ với
các nước, đối tác, trong đó có các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, quan trọng;
 qua đó củng cố quan hệ đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần
 tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế và uy
tín của đất nước trên trường quốc tế.

WEF ASEAN 2018: Co hoi cung co va nang cao vi the cua Viet Nam hinh anh 2
Thủ tướng trao đổi với các chuyên gia nước ngoài về công tác chuẩn bị Hội nghị . Ảnh: Chinhphu.vn.

Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp

 Bám sát chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0”,
 với 60 phiên họp, Hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất ý tưởng, định hướng, chính sách
 khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và sự năng động của doanh nghiệp và người dân,
hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vì người dân, năng động, vững mạnh,
thịnh vượng. Đặc biệt, nhiều nội dung thiết thực sẽ được trao đổi, bàn luận sâu sắc
 như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, mô hình kinh doanh mới, phát triển kinh tế số,
tri thức và kỹ năng số, đào tạo và giải quyết việc làm, thu hẹp khoảng cách phát triển,
giảm nghèo bền vững.

Trong số khoảng 1.000 doanh nghiệp quốc tế tham dự Hội nghị có nhiều tập đoàn
thuộc Top 500 thế giới với tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ và kỹ năng quản lý.
Việc họ trực tiếp chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, quyết tâm xây dựng
 Chính phủ kiến tạo phát triển, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, không
 khí kinh doanh sôi động và hình ảnh về con người Việt Nam hiền hòa, mến khách,
 cởi mở, năng động, sáng tạo với khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ, sẽ thúc đẩy
hợp tác kết nối, kinh doanh, đầu tư vào Việt Nam với các chương trình hành động,
dự án phong phú, đa dạng triển khai các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0. Hợp tác
với các Tập đoàn đa quốc gia sẽ là cơ hội và động lực để các doanh nghiệp Việt Nam
 dám nghĩ, dám làm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh,
vươn ra biển lớn.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 tổ chức nhiều hoạt động như Diễn đàn mở về khởi nghiệp
sáng tạo, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, Dạ hội Văn hóa Việt Nam,
quảng bá quốc gia và quảng bá của một số tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh... Đây là cơ hội cho các cấp, các ngành, các
địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác, liên kết với các
 tập đoàn lớn, các doanh nghiệp khu vực, thế giới để mở rộng thị trường, nâng cao
 chất lượng thu hút đầu tư, công nghệ, du lịch… và các nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển.

Với thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh sau hơn 30 năm Đổi mới, sự
 ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế và sự nỗ lực, chung sức
đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chúng ta
tin tưởng rằng, Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Hà Nội sẽ thành công tốt đẹp,
mang lại lợi ích thiết thực cho các bên, vì sự hợp tác và phát triển thịnh vượng
của ASEAN, khu vực và thế giới.

Thành công của Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ tạo thêm khí thế, động lực mới thúc
đẩy hội nhập quốc tế, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp tích cực của
Việt Nam trong ASEAN và khu vực, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường
 và khát vọng vươn lên xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.