ASEAN chung tay nâng cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng
06:12 29/07/2021
Tại Hội thảo lần thứ 2 về Xây dựng các mô hình nâng cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng, các nước thành viên ASEAN đã thảo luận về các thông lệ quốc tế và các mô hình thực hành tốt (good practices) nhằm xây dựng chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ người tiêu dùng. Hội thảo được tổ chức vào ngày 08 và 09 tháng 4 năm 2015 tại Ban Thư ký ASEAN với mục tiêu trang bị cho các nước ASEAN những công cụ để xây dựng các chương trình vận động một cách hiệu quả, giúp người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Hội thảo mang tính tương tác cao, bắt đầu bằng việc xác định những khó khăn trong việc xây dựng các chương trình vận động. Một trong những thách thức là sự thiếu hiểu biết về xu hướng và hành vi của người tiêu dùng, cũng như hạn chế về nguồn lực. Các đại biểu dự Hội thảo có cơ hội được tham gia một bài tập thực hành, gồm 4 bước: Lên kế hoạch, Phát triển, Thực thi và Đánh giá. Các đại biểu được yêu cầu xây dựng một chiến dịch nâng cao nhận thức liên quan đến 5 lĩnh vực ưu tiên: Viễn thông, Vay tiêu dùng, An toàn thực phẩm và thực phẩm bảo đảm chất lượng, Mua hàng trực tuyến, Phế phẩm và sản phẩm không an toàn.

Hội thảo ghi nhận một chiến dịch tốt về bảo vệ người tiêu dùng thường cần 5 năm để đạt được một sự thay đổi hành vi nhất định, bao gồm việc người tiêu dùng nâng cao hiểu biết về làm thế nào để xử lý các tình huống (ví dụ như mua phải phế phẩm hay vướng phải hợp đồng gian lận) hay việc các công ty nhận thức được tầm quan trọng của Quản trị tốt (Good governance).

Các mô hình về nâng cao nhận thức bảo vệ người tiêu dùng sẽ sớm được đăng tải trên trang web của Ủy ban ASEAN về Bảo vệ người tiêu dùng (http://www.aseanconsumer.org/) với mục đích dành cho các nước thành viên ASEAN tham khảo.

Theo website Bộ Công Thương