Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 5 (1972)
04:52 26/09/2020
Đường dẫn tải về: 1972.Joint Communique Of The Fifth ASEAN Ministerial Meeting Singapore, 13-14 April 1972 .docx