Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 8 (1975)
05:51 27/01/2021
Đường dẫn tải về: 1975.Joint Communique Of The Eighth ASEAN Ministerial Meeting Kuala Lumpur, 13-15 May 1975.docx