Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 8 (1975)
10:10 08/08/2020
Đường dẫn tải về: 1975.Joint Communique Of The Eighth ASEAN Ministerial Meeting Kuala Lumpur, 13-15 May 1975.docx