Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 9 (1976)
06:05 27/01/2021
Đường dẫn tải về: 1976.Joint Communique Of The Ninth ASEAN Ministerial Meeting Manila, 24-26 June 1976 .docx