Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 10 (1977)
05:29 18/01/2021
Đường dẫn tải về: 1977.Joint Communique Of The Tenth ASEAN Ministerial Meeting Singapore, 5-8 July 1977 .docx