Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 11 (1978)
10:15 08/08/2020
Đường dẫn tải về: 1978.Joint Press Release Of The Eleventh ASEAN Ministerial Meeting Pattaya, 14-16 June 1978 .docx