Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 13 (1980)
08:34 24/09/2020
Đường dẫn tải về: 1980.Joint Communique Of The Thirteenth ASEAN Ministerial Meeting Kuala Lumpur, 25-26 June 1980.docx