Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 16 (1983)
09:29 24/09/2020
Đường dẫn tải về: 1983.Joint Communique Of The Sixteenth ASEAN Ministerial Meeting Bangkok, 24-25 June 1983.docx