Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 17 (1984)
10:08 29/01/2020
Đường dẫn tải về: 1984.Joint Communique Of The Seventeenth ASEAN Ministerial Meeting Jakarta, 9-10 July 1984.docx