Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 22 (1989)
10:10 29/01/2020
Đường dẫn tải về: 1989.Joint Communique Of The 22nd ASEAN Ministerial Meeting Bandar Seri Begawan, 3 - 4 July 1989.docx