Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 26 (1993)
09:24 30/09/2022
Đường dẫn tải về: 1993.Joint Communique of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting Singapore, 23-24 July 1993.docx