Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 30 (1997)
03:30 31/03/2023
Đường dẫn tải về: 1997.Joint Comminuque The 30th ASEAN Ministerial Meeting (AMM).docx