Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 30 (1997)
12:15 16/01/2021
Đường dẫn tải về: 1997.Joint Comminuque The 30th ASEAN Ministerial Meeting (AMM).docx