Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 34 (2001)
08:50 28/05/2023
Đường dẫn tải về: 2001.JOINT COMMUNIQUE OF THE 34TH ASEAN MINISTERIAL MEETING Hanoi, 23-24 July 2001.docx