Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 41 (2008)
09:41 10/07/2020
Đường dẫn tải về: 2008.Joint Communique of the 41st ASEAN Ministerial Meeting.pdf