TUYÊN BỐ CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 27 CUA-LA LĂM-PƠ, NGÀY 21/11/2015
10:27 10/07/2020
Tải về: 1. Tuyen bo chung 27.doc