TUYÊN BỐ CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 27 CUA-LA LĂM-PƠ, NGÀY 21/11/2015
01:13 13/12/2019
Tải về: 1. Tuyen bo chung 27.doc