Tuyên bố chung của hội nghị ASEAN lần 23 (1990)
11:53 28/01/2020
Đường dẫn tải về: 1990.Joint Communique Of The 23rd ASEAN Ministerial Meeting Jakarta, 24-25 July 1990.docx